Raadslid In Het Nieuws: koers houden

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Floris de Wit, raadslid voor de VVD.

Floris de Wit luidt mijn naam en dit is mijn tweede periode als raadslid in onze mooie gemeente Heerenveen. Vanaf 2010 mag ik uw volksvertegenwoordiger zijn in onze lokale democratie voor de VVD. Geen makkelijke tijd om raadslid te zijn, onze fractie heeft zich met name beziggehouden met het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. Dat mag u ook verwachten van een partij als de VVD. Het perspectief lijkt zich de komende jaren te verbeteren maar de schuldenpositie van Heerenveen blijft ons zorgen baren. Koers houden dus op dit onderwerp! Echter is dat niet het enige thema dat ons heeft beziggehouden de afgelopen jaren. De decentralisaties van de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de zogenaamde Participatiewet hebben een groot beslag gelegd op zowel de gemeenteraad als de inwoners van Heerenveen. 2015 was een transitiejaar waarin de gemeente veel taken op zich af heeft zien komen. Gaat nu alles foutloos? Nee, zeker niet, maar gezien de grote hoeveelheid verantwoordelijkheden die op onze gemeente zijn afgekomen, mag men voorzichtig concluderen dat er wel sprake is van een ‘zachte landing’ van deze taken. Wel blijft de VVD oog houden voor de hoeveelheid taken die nu richting de mantelzorgers wordt verplaatst. De overheid verwacht steeds meer van het ‘eigen netwerk’ van onze inwoners. Het is natuurlijk een goed streven, zeker gezien de stijging van zorgkosten door vergrijzing. Er moet echter niet een té zware last op de schouders van deze onmisbare schakels worden gelegd. U mag er van op aan dat de VVD-fractie signalen uit de samenleving hieromtrent goed zal monitoren. Ook op het gebied van de arbeidsmarkt valt wat de VVD betreft nog genoeg winst te behalen. De mismatch en afstand tot werk voor inwoners in de bijstand is nog altijd groot en er zitten te veel mensen in de bijstand. Daar komen de komende jaren nog veel asielzoekers met een verkregen status bij. Werk is de beste uitkering en haalt mensen uit een isolement en brengt deze terug in de samenleving. We kunnen het ons niet veroorloven om deze mensen langs de kant te laten staan!