Oppervlakkige contacten maken ouderen ook eenzaam

HEERENVEEN - Lang werd gedacht dat eenzaamheid onder ouderen opgelost werd door genoeg ontmoetingsactiviteiten te bieden, zoals koffieochtenden.

Het gaat echter om het gevoel ertoe te doen, gewaardeerd, gehoord en gezien te worden.Ruim een derde van de Friese 65-plussers is matig tot zeer ernstig eenzaam.

De gemeente het Bildt telt met 50% de meeste eenzame senioren, Opsterland en Heerenveen scoren met 30% fors onder het Friese gemiddelde van 39%, aldus de Gezondheidsmonitor van de GGD (2012).

Nu de overheid burgers vraagt om zelf zorgtaken op zich te nemen, waar nodig met steun vanuit het eigen netwerk, is eenzaamheid een belangrijk onderwerp in maatschappelijke discussies geworden. Want hoe zit het met mensen die geen netwerk hebben om op terug te vallen? Eenzaamheid kan een negatief effect op de gezondheid hebben, waardoor de zorgvraag kan stijgen.

Komt deze zorgvraag, bij gebrek aan een netwerk, bij zorgprofessionals terecht? In de vierde publicatie in het kader van de Staat van Friese Senioren brengt het Fries Sociaal Planbureau eenzaamheid onder Friese senioren in beeld, in cijfers en gesprekken met professionals.

Eenzaam betekent ‘niet verbonden met anderen’, door gemis (sociaal) of teleurstelling (emotioneel). Eenzaamheid wordt niet veroorzaakt door te weinig contacten, maar door het gebrek aan de gewenste kwaliteit ervan. Een derde van alle leden van het Fries burgerpanel geeft aan dat ze bij niemand terecht kunnen of met niemand kunnen praten over zaken die belangrijk voor hen zijn. Ouderen geven vaker dan jongeren aan teleurgesteld te zijn in de kwaliteit van de contacten. De helft van de 75-plussers voelt zich niet begrepen, en bijna twee derde van hen geeft aan de inhoud van hun contacten (deels of helemaal) oppervlakkig te vinden. Opmerkelijk is dat 75-plussers tevens het hoogst scoren als het gaat om tevredenheid over hun leven.