Acht PvdA-fracties willen grote Caparis-bijeenkomst

HEERENVEEN -  Hoe kunnen gemeenten sturen op goed werk en een veilige leefomgeving bij het in onrust verkerende Caparis?

Acht PvdA-fracties vragen vandaag per brief om een gezamenlijke bijeenkomst, waarin zestien verantwoordelijke wethouders antwoord geven op deze vraag.  Sinds enige tijd is het weer onrustig bij Caparis. Er is gerommel in de directie, de Raad van Commissarissen is nog niet compleet, de Ondernemingskamer buigt zich over een RvC-kandidaat namens de OR en de CAO lijkt niet altijd te zijn nageleefd. De PvdA fracties van de acht deelnemende gemeenten in Caparis betreuren deze situatie in hoge mate. Het versterkt volgens hen de onrust en onzekerheid die al langer leeft onder de werknemers.   ,,Waar leiderschap en sturing noodzakelijk is, hebben wij zorg over die sturing,'' aldus de briefscherijvers. Door de complexe structuur van de NV Caparis en de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân zijn in totaal 16 wethouders betrokken. De acht gemeenteraden staan daarbij op grote afstand. De acht fracties van de Partij van de Arbeid verzoeken de zestien wethouders op korte termijn een dergelijke informatiebijeenkomst te organiseren, vooraf de benodigde informatie schriftelijk toe te sturen en de raadsleden hiervoor tijdig uit te nodigen. Het betreft de PvdA-fracties van Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.