Daling WW en meer vacatures in Friesland

HEERENVEEN -  In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen.

In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Het aantal vacatures nam verder toe. De minder ruime arbeidsmarkt biedt werkzoekenden meer kansen op het vinden van werk. Daling WW in Friesland Eind april 2016 telde Friesland 20.524 WW-uitkeringen. Dat is 6,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in april met 4,3%. Dat is een daling van 931 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Friesland 13,9% (2.498) meer WW-uitkeringen. Meer vacatures Het economisch herstel blijkt vooral uit een daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen.Dit was vooral het geval in de uitzendsector, bouw, vervoer en handel. Maar ook in seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. Het herstel komt ook tot uitdrukking in een toename van vacatures. In april nam het aantal openstaande online[1] vacatures in Friesland toe met 32%. In april staan vooral in de techniek veel vacatures open. Werkgevers Meer vacatures en minder WW-uitkeringen bieden werkzoekenden meer kans op het vinden van werk. De manier waarop werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden, verandert de laatste jaren echter in snel tempo. Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie verliest verder terrein. Hier vindt u het rapport over Personeelswerving in beeld.