Veel belangstelling voor infoavond op- en afritten

Heerenveen -  HEERENVEEN - Deze week presenteerden de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân de plannen die zij samen met Rijkswaterstaat hebben gemaakt om Heerenveen beter bereikbaar te maken.

Inwoners waren uitgenodigd in het Abe Lenstrastadion om kennis te nemen van de plannen en hun reactie hierop te geven. Het gaat om een voorstel voor verbetering van de op- en afritten van de A32 bij Heerenveen Centrum en Oranjewoud en van de wegen naar deze op- en afritten (K.R. Poststraat en de Oranje Nassaulaan). Het was de eerste van vier informatieavonden over dit onderwerp, dit keer speciaal voor bewoners rond de K.R. Poststraat. Vlot en veilig Na een inleiding op de plannen door Siebren Siebenga, wethouder gemeente Heerenveen en Sietske Poepjes, gedeputeerde Provincie Fryslân zagen de bezoekers de nieuwe situatie door een 3D-bril en kregen ze een uitgebreide presentatie van het voorstel. In groepen gingen de bewoners vervolgens met elkaar in gesprek over het voorstel en de suggesties die ze hebben om het anders te doen. “We bekijken alle reacties en suggesties serieus”, benadrukte wethouder Siebenga. “Wanneer we daarmee de plannen kunnen verbeteren, zullen we dat zeker doen. ” In de ochtend- en de avondspits ontstaat er in Heerenveen grote verkeersdrukte. In de ochtendspits heeft het verkeer dat de stad inrijdt hier last van. Met name het verkeer vanuit het noorden ondervindt vertraging op de afrit Heerenveen Centrum via de K.R. Poststraat de stad in. Maar ook op de andere afritten is het erg druk. In de avondspits staan er lange wachtrijen in Heerenveen om via de K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan de A32 op te gaan. Als alle procedures doorlopen zijn, vinden de werkzaamheden plaats vanaf eind 2017.