Raadslid In Het Nieuws: "GB Heerenveen: een lokale partij voor iedereen"

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Ben Brouwer, fractievoorzitter van GB Heerenveen.

GB Heerenveen zit in de oppositie met drie fractieleden, waarvan een de commissie Ruimtelijk Ordening (ROM) voor zijn rekening neemt (Tino van der Ven). In de commissie Algemene Zaken (AZ) worden de belangen op financieel gebied behartigd door EvertJan Bokhorst. Zelf ben ik (Ben Brouwer) de vertegenwoordiger in de commissie Samenlevingszaken (SAZA) die onder andere over Participatie, WMO en de drie decentralisaties gaat. Daarbij kom je vele zaken tegen waarvan je vaak niet het vermoeden hebt dat deze in een land als Nederland voorkomen. Een voorbeeld is de voedselbank. Dat er meer dan 200 gezinnen in Heerenveen hier gebruik van maken is verbazingwekkend. Ondanks alle sociale voorzieningen en vangnetconstructies is het bestaan hiervan dringend nodig. Meer dan 1200 gezinnen moeten rond komen van een minimum inkomen binnen de Gemeente Heerenveen. Steeds meer is er een tweedeling in de maatschappij. Mensen die extreem veel verdienen, maar daartegenover een groeiend aantal burgers dat in de problemen komt door verlies van hun baan. De kreet ‘eigen kracht’ wordt vaak gebruikt door instanties die zich bezighouden met mensen met sociale problemen, maar wat verstaan wij dan onder eigen kracht? ‘Eigen kracht’ is niet alleen mogelijk vanuit het gezin of het individu, maar ook familie, vrienden en kennissen moeten een rol willen of kunnen spelen. Daarnaast is onafhankelijk iemand nodig (niet van de gemeente) die de individuele situatie helder in beeld brengt. Voor de (vaak meerdere) deelproblemen zijn uit deze groep, mensen nodig die hierbij helpen. Het voordeel hiervan, is één regie en niet meer een versnippering over diverse bureaus en vrijwilligersorganisaties. In Amsterdam geeft men trainingen op dit gebied en men heeft veel succes met deze nieuwe aanpak. Het doorbreekt oude zienswijzen en is soms weleens tegen het eigen overheidsbeleid. Maar als het werkt, het resultaat voor de lange termijn oplevert en mensen zich weer als volwaardig individu in de maatschappij voelen, hebben we toch bereikt wat we willen? GB Heerenveen wil graag de schouders onder dit idee zetten en kijken of van deze aanpak ook binnen Heerenveen een succes te maken is. Uiteindelijk telt iedere persoon mee.