Kunstgrasveld voor De Hoeve

DE HOEVE -  Sport is een belangrijke bindende factor in het dorp De Hoeve. De korfbalvereniging korfbalt al jaren op het hoogste landelijke niveau.

Het sportveld wordt echter vaak afgekeurd voor wedstrijden omdat het niet voldoet aan de hoge eisen die eraan gesteld worden. Stichting dorpshuis De Hoeve legt daarom een kunstgrasveld aan, dat ook voor andere doeleinden gebruik kan worden. Zij ontvangen hiervoor € 10.000,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 58.000,-. Het veld wordt niet alleen gebruikt voor korfbal, maar is ook geschikt voor tennis, voetbal en als speelveld of gymveld voor dorpskinderen. Daarnaast kunnen er activiteiten voor senioren worden georganiseerd en mogen de organisaties van de jaarlijkse volksspelen en muziekevenementen gebruikmaken van het veld.   “Ynwenners mei in goed inisjatyf om de leefberens yn harren wyk, doarp of regio te ferbetterjen, kinne fan 17 maaie oant en mei 14 juny wer subsydzje út it Iepen Mienskipsfûns oanfreegje” vertelt gedeputeerde Johannes Kramer. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven vanuit de mienskip uit te voeren. Het Gebiedsplatform adviseerde in de eerste subsidieronde van 2016 positief over veertien projecten in Zuidoost Fryslân. De totale investering in de leefbaarheid bedraagt ruim € 150.000. In de tweede subsidieronde van dit jaar is € 1,2 miljoen subsidie beschikbaar voor heel Fryslân. Voor Zuidoost Fryslân komt dit neer op ruim € 680.000,-. Projectenpitch Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om op 1 juni (15:30 - 17:30 uur) over hun ideeën voor de streek te komen ‘sparren’ met de platformleden in het Dorpshuis van Tijnje. Zij kunnen initiatiefnemers helpen hun plannen sterker te maken. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.streekwurk.frl/zuidoost. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.