Talentenjacht op basisschool De Klaeter

DE HOEVE - Op basisschool De Klaeter in De Hoeve vond vrijdagmorgen een talentenjacht plaats.

De leerlingen lieten aan het publiek diverse talentvolle onderdelen zien waarin zij goed zijn, waaronder de voorleeskampioen van deze school Monique. In het programma werd ook opgenomen de officiële ondertekening van het driejarig contract 'De Bibliotheek op School' (dBos). Dat werd gedaan door Roelov Kuipers, manager Bibliotheken Zuidoost Fryslân en Gonda Stienstra directeur van De Klaeter en onder toeziend oog van leesconsulent Tytsje de Vries van Bibliotheken Zuidoost Fryslân. Leesconsulent Een leesconsulent zal de aankomende jaren, vanuit de bibliotheek, vast contactpersoon zijn voor de leerlingen en leerkrachten van de school. In december hebben alle leerlingen vanaf groep 4 een vragenlijst ingevuld over de bibliotheek, leesboeken, (voor)lezen en mediawijsheid. Ook de leerkrachten doen aan het onderzoek mee. Vanuit deze monitoring, meten is weten, wordt bepaald op welke manier extra leesplezier binnen de school en de thuisomgeving kan worden gestimuleerd. Aan de hand van de analyse gaat de leesconsulent aan de slag met het introduceren van boeken en projecten om het leesplezier te stimuleren. Vijftien minuten 'vrij' lezen Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept 'de Bibliotheek op school' ook wel afgekort als dBos is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks 15 minuten 'vrij' lezen in op het rooster. 'Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt'. Meer info: www.debibliotheekopschool.nl (Foto: Lenus van der Broek)