Gemeente gaat kades, oevers en bruggen op orde brengen

HEERENVEEN - Bruggen, wegen, kades, oevers en tunnels in de gemeente Heerenveen worden de komende tijd stuk voor stuk aangepakt.

Dat betekent dat er niet alleen achterstallig onderhoud plaatsvindt, maar dat vooral wordt gekeken hoe ze voor de toekomst ook op een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau blijven. Door een vorig jaar uitgevoerd onderzoek heeft de gemeente inmiddels een beeld van de stand van zaken van het onderhoud, de kwaliteit en het noodzakelijke geld. Bewust beheer Uit het onderzoek kwam naar voren dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Het college kiest voor een niveau dat veilig is en verval voorkomt. Ook komt in de verschillende centra in de gemeente een hogere kwaliteit dan in de buitengebieden. Dit kwaliteitsniveau wordt ‘Bewust Beheer’ genoemd. Het college van burgemeester en wethouders gaat binnenkort met de gemeenteraad in gesprek over het benodigde geld voor het reguliere onderhoud, en voor renovatie en toekomstige vervangingen.