Nieuwe weide voor bijen in Akkrum

NES - De afgelopen week is het terrein naast de Brede School aan de Stringen in Akkrum ingezaaid met speciaal ontwikkeld zaad voor 'bloemrijk grasland'.

Dit werd gedaan onder leiding van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, samen met de groepen 8 van obs Akkrum en pcbo Ds Hasperschool en wethouder Hans Broekhuizen. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes doet mee aan het project ‘Fryslân Zoemt!’ van de Friese Milieufederatie. Zij hebben in de provincie Fryslân 20 nieuwe bijen- en vlinderweides aangewezen. Dit project heeft als doel om de leefomgeving van bijen te verbeteren. "Dit project past prima in het natuurvriendelijk beleid van de gemeente," vindt wethouder Hans Broekhuizen. "In Heerenveen werken we al langere tijd aan natuurlijk groenbeheer. Zo zaaien we ook bermen en groenstroken in met grassen en bloemen die voor bijen en vlinders aantrekkelijk zijn. Daarnaast gebruiken we al ruim 25 jaar geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer in de gemeente." Heerenveense projecten Drie van de 20 toegekende projecten zijn in de gemeente Heerenveen. Naast het project in Akkrum worden of zijn ook in Aldeboarn en Nieuwehorne terreinen ingezaaid met speciaal ontwikkeld zaad voor 'bloemrijk grasland'. Het terrein in Akkrum ligt aan de Stringen. Door de ligging aan een van de invalswegen is het een prima zichtlocatie. Bovendien ligt het terrein naast de school en kan daarom ook educatief gezien een grote rol spelen. De aanleg, het beheer en onderhoud wordt gedaan door Plaatselijk Belang. Gemeentelijke terreinen De initiatiefnemers hebben toestemming gevraagd om gemeentelijke terreinen te gebruiken. "Heerenveen werkt hier graag aan mee omdat we het positieve initiatieven vinden," aldus Hans Broekhuizen. De in te zaaien terreinen moeten minimaal 2 jaar gebruikt kunnen worden als bijenweide en zijn minimaal 1000m2 en maximaal 10.000 m2 groot.