Tweede Kamerlid op bezoek in Heerenveen

HEERENVEEN - Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot was deze week op uitnodiging van wethouder Hans Broekhuizen voor een werkbezoek in Heerenveen.

Ze ging met verschillende partijen in gesprek over de gekozen aanpak in de gemeente rondom GHB-gebruik. In de afgelopen jaren is door een gezamenlijke aanpak van de gemeente, Verslavingszorg Noord Nederland, jongerenwerkers en politie de toename van het GHB-gebruik gestopt. Hanke Bruins Slot: “Het is interessant om te zien dat de nauwe samenwerking en betrokkenheid van verslavingszorg, jongerenwerk, politie en gemeente, in de Heerenveense aanpak van GHB het verschil heeft gemaakt.” De Heerenveense aanpak heeft inmiddels de belangstelling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag. Daar is een expertteam actief dat ook de kennis en ervaringen uit Heerenveen actief gebruikt om tot een betere landelijke aanpak van GHB-problematiek te komen.