Raadslid In Het Nieuws: een grienende ko krijt it measte

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Jentsje Abma, fractievoorzitter van het CDA.

Een grienende ko krijt it measte: een gezegde uit het boerenleven dat aangeeft dat een koe die de meeste aandacht vraagt, dit ook vaak krijgt, en dan vaak in de vorm van een extra schepje voer. Ook een aai over de kop wordt door een koe vaak op prijs gesteld. Kampioen aandacht vragen bij ons op het bedrijf, is Gretha 202, een koe van bijna 13 jaar oud. Zes jaar geleden mocht ze als beloning voor haar assertieve gedrag (en fraaie verschijning uiteraard) samen met haar pasgeboren kalf optreden in de trouwreportage van één van onze zoons. Het zijn prachtige foto’s geworden. Nu maak ik soms, tot wanhoop van mijn vrouw, vaak vergelijkingen tussen het boerenleven en de koeien met de mensenwereld. En ook als raadslid voor het CDA in Heerenveen, betrap ik mijzelf er soms op dat ik dit doortrek naar de raad en het functioneren ervan in de samenleving van Heerenveen. Het komt ook regelmatig voor, dat inwoners van onze gemeente aandacht vragen bij de raadsfracties of in een commissievergadering voor allerlei onderwerpen. Soms persoonlijke zaken, maar vaak ook als vertegenwoordiger van verenigingen en belangengroepen. Ik zelf stel het erg op prijs wanneer mensen met hun specifieke kennis, op deze manier zaken aandragen die raadsleden helpen bij het goed beoordelen van voorstellen en besluiten. Het mooie van onze democratie is dat gewone mensen zijn gekozen als raadslid, bij wijze van spreken zo van de straat geplukt of, zo u wilt, zo onder de koeien vandaan gehaald. Deze gewone mensen, raadsleden, dragen hun eigen ervaring met zich mee en wisselen kennis uit met de eigen achterban. Naar mijn mening is het van het grootste belang dat raadsleden permanent gevoed worden vanuit de samenleving en dat zo veel mogelijk inwoners van onze gemeente meedoen in het sturen en bijsturen. In de gemeenteraad is al een werkgroep bestuurlijke vernieuwing opgericht die zoekt naar manieren om meer mensen bij raadsbesluiten en de uitwerking ervan te betrekken. Een uitstekend voorbeeld vind ik de klankbordgroep van vrijwilligers die de komst van het AZC in Heerenveen begeleidt. Maar ook bijvoorbeeld Dirk van den Berg van het Duurzaamheidsplatform Heerenveen die onvermoeibaar kennis en creativiteit inbrengt, of Yoram Ish Hurwitz, de virtuoze pianist en muzikant die regelmatig het Oranjewoudfestival onder de aandacht van de gemeenteraad brengt. Zouden zij ook een extra schepje voer krijgen? De CDA fractie is altijd bereid het gesprek aan te gaan.