Programma Stille Tocht op 4 mei

HEERENVEEN -  Op woensdag 4 mei aanstaande is de jaarlijkse dodenherdenking.

Ook in Heerenveen wordt dan een Stille Tocht gehouden, van het gemeentehuis (Crackstate) naar het monument in de Van Maasdijkstraat. Daar vindt vanaf 19.45 uur een korte plechtigheid plaats. Programma 19.30 uur   aanvang Stille Tocht. Vertrek vanaf Oude Koemarkt/Crackstate langs het monument bij Crackstate naar het monument aan de Van Maasdijkstraat. 19.45 uur   aanvang plechtigheid bij het monument aan de Van Maasdijkstraat, met toespraken van locoburgemeester Coby van der Laan en Ronald Frans van het Veteranenplatform Heerenveen. Maud Wiedenhoff en Romy Stoelwinder van de Van Maasdijkschool dragen een gedicht voor. 19.58 uur   Nederlands Signaal Taptoe, gevolgd door twee minuten stilte, het Wilhelmus en een kranslegging bij het monument. 20.05 uur   bloemlegging De muzikale medewerking wordt verleend door het Heerenveens Muziekkorps en Brassband Pro Rege.   Bijeenkomst Raad van Kerken Voorafgaande aan de Stille Tocht en Dodenherdenking houdt de Raad van Kerken van Heerenveen een bijeenkomst om 18.45 uur in de Doopsgezinde kerk (Vermaningsteeg 9). In het thema ‘4 MEI RAPSODIE’ staan oorlog, verzet, verdriet en vrijheid met verschillende stijlen muziek centraal. Alle inwoners in de gemeente zijn hier van harte welkom. Bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het gedenkteken aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten. Na afloop van de kranslegging aan de Van Maasdijkstraat is er een herdenkingsconcert in de R.K. kerk, Crackstraat 11. Dit concert begint om 20.45 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Het Christelijk Oratoriumkoor Heerenveen voert dan het Requiem van Fauré uit. Vanwege vakantie in het buitenland is burgemeester Tjeerd van der Zwan niet aanwezig. Namens het college van B&W zijn locoburgemeester Coby van der Laan, wethouders Jelle Zoetendal en Hans Broekhuizen en loco-gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn aanwezig.