Kinderen in Fryslân krijgen een Taalkado

HEERENVEEN - In Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen werd donderdagmiddag het eerste Taalkado overhandigd uit handen van gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Hans Broekhuizen van de gemeente Heerenveen aan Ronnie Koen en Natasja Beun uit Oudeschoot.

Zij zijn op woensdag 27 april ouders geworden van hun dochter Sophie. Het Taalkado is het geboortegeschenk van de provincie Fryslân dat ouders bij de geboorteaangifte bij deelnemende gemeenten krijgen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Sophie is krekt op de wrâld en wy meie har al in earste bertegeskink jaan. Ik fyn it in eare om dat dwaan te meien. It Taalkado sit fol mei leuke en edukative produkten dy’t âlden en bern yn oanrekking bringe mei it Frysk en meartaligens. Sa sit der bygelyks in meartalich boekje yn, mar ek in leuke knuffel. En yn septimber komt der ek in app yn it Taalkado.” Van 2007 tot en met 2015 gaf de provincie ook al zo’n geboortegeschenk uit, onder de naam Taaltaske. Wegens het succes daarvan, heeft de provincie besloten om het project een vervolg te geven. Kijk voor meer informatie over het Taalkado op de website van de provincie Fryslân: www.fryslan.frl/taalkado.