De Ontmoeting: Gerrit Jansen

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting Gerrit Jansen, voorzitter van Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud.

Wie ben je? “Ik ben Gerrit Jansen (51) en ben vanaf 26 januari 2016 voorzitter van Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud. Deze natuurvereniging (met circa 750 leden) bestaat dit jaar 55 jaar! Ik woon in Heerenveen en ben in het dagelijks leven werkzaam als documentalist bij VDL Bus Heerenveen. Vanaf m’n prille jeugd ben ik een enorm natuur- en vogelliefhebber. Dit werd ook nog eens intens versterkt door mijn vader, welk een verwoed eierzoeker plus nazorger was. Sinds mijn 16e ben ik lid van deze prachtige, veelzijdige, boeiende en bezige natuurvereniging.” Waar houdt Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud zich mee bezig? “De vereniging houdt zich met verschillende activiteiten bezig. Weide- en akkervogelbescherming, is één van de hoofdactiviteiten in het voorjaar. We plaatsen nestbeschermers, markeren en eventueel verplaatsen nesten bij het ploegen, zodat geen broedsel verloren gaat. Daarnaast doen we aan wintervoedering. Bij strenge winters houden vrijwilligers de vogels extra in de gaten en vogels worden zo nodig bijgevoerd. Ook hebben we het nestkastproject, op diverse plaatsen in Heerenveen en omgeving hangen nestkasten welke door de leden van de vogelwacht worden gecontroleerd, schoongemaakt en zo nodig vervangen. Ook de oeverzwaluwwand, gelegen bij het ‘it skûlplak’ van onze jeugdleden, wordt ieder jaar door onze natuurvrienden onderhanden genomen.  Naast de jaarlijkse vogeltelling van broedparen (weide- en akkervogels), worden ook de nestkasten gecontroleerd op het aantal jongen. En op aanvraag, bezoeken we scholen en geven we, met behulp van door de Bond Friese Vogelwachten ontwikkelde leskisten en/of educatiemateriaal, voorlichtingslessen over onze gevleugelde vrienden.” Hoe kan je in contact komen met jullie? “De volgende keer dat we elkaar ontmoeten is bij een excursie voor leden: na- en broedzorgers bij eendenkooi ‘Op`t ein’ te Nijeholtwolde. Daarnaast ontmoeten onze leden elkaar tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Op de website www.dezwaluwwand.nl  is meer informatie te vinden over ons. Scholen of andere belangstellenden kunnen altijd bij ons terecht voor vragen over educatieve lessen of een aanvraag voor het bijwonen van een leuke activiteit. Geef uw keuze en/of belangstelling voor een activiteit aan ons door, dan laten wij ‘de natuur’ de rest doen. Iedereen (jong en oud) is van harte welkom. Tot ziens!”