Vijf Koninklijke onderscheidingen in Heerenveen

HEERENVEEN -  Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft tijdens de Lintjesregen in de raadszaal van het gemeentehuis in Heerenveen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan vijf inwoners van de gemeente Heerenveen.

Het gaat om Gerard Boomsma, Greetje Buursma-Draaijer, Tjisse van der Heide, Pietje van der Heide en Wilco Pieter Waller. Ze zijn alle vijf benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gerard Boomsma Boomsma (74) uit Heerenveen was 5 jaar competitieleider waterpolo bij de Koninklijke Nederlandse Zwermbond (KNZB). Daarnaast was hij 36 jaar official bij wedstrijdzwemmen van de KNZB. Verder was hij 47 jaar lid van diverse commissies van de Heerenveense Zwem & Poloclub (HZ&PC), nu SGHA. Momenteel is hij scheidsrechter in de landelijke bondscompetitie, niveau C. Op dit niveau geeft hij leiding aan de landelijke middenmoot van het waterpolo. Greetje Buursma Greetje Buursma-Draaijer (65) komt uit Jubbega. Ze was 5 jaar diaken van de Nederlandse Hervormde Kerk de Hoeksteen in Stadskanaal. Ook was ze 11 jaar voorzitter van de Christelijke Vrouwenclub De Wijkplaats in Stadskanaal. Sinds drie jaar is ze voorzitter van de vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Jubbega-Hoornsterzwaag. Zij organiseert activiteiten en verricht inzamelingsacties ten behoeve van goede doelen. Tjisse van der Heide Tjisse van der Heide (78) woont in  Akkrum. Hij is 46 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Akkrum. Hij was/is actief als ouderling, organist en lector. Daarnaast vervoert hij bij toerbeurt ouderen van en naar de kerk, is hij betrokken bij het inzamelen van oud papier en verricht hij beamerdienst en cameradienst bij uiteenlopende kerkdiensten. Ook organiseert en promoot hij activiteiten van het Nederlands Bijbel Genootschap. Pietje van der Heide Pietje van der Heide (76) uit Akkrum is 46 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Akkrum. Zij was langdurig actief als ouderling. Ook na het beëindigen van deze functie bleef zij actief met het bezoeken van zieke en eenzame gemeenteleden. Daarnaast organiseert zij bijeenkomsten van de soos en van de vrouwengespreksgroepen. Ook ondersteunt zij uiteenlopende goede doelen activiteiten en is zij medeorganisator van de jaarlijkse Wereldgebedsdag. Wilco Pieter Waller Wilco Pieter Waller (71) komt  uit Nes. Hij was 46 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid (1972-1978) en voorzitter (1994-2000) van de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging (KNZ&RV) te Muiden. Als bestuurslid heeft hij zich specifiek beziggehouden met het jeugdzeilen. Hij stimuleerde het leren zeilen door jonge kinderen van leden en hij was medeoprichter van de jeugdzeilersgroep, initiatiefnemer van de aanschaf van een “moederschip” voorde jeugd en trainer van jonge zeilers.