Lezing ‘Leven met verlies’ door Annemiek Mellink

HEERENVEEN -  Op 11 mei houdt Annemiek Mellink om 20.00 uur bij het Apostolisch Genootschap aan de Piet van der Hemstraat 2 in Heerenveen een lezing over verlies.

Mensen kunnen op verschillende manieren een verlies lijden: verlies van een dierbare, een relatie, werk of gezondheid. Wat daarvan de impact kan zijn en wat houvast kan geven zijn onderwerpen van deze lezing.  De lezing, omlijst met beelden en muziek,  is vrij toegankelijk na aanmelding via www.vindhetantwoordinjezelf.nl Annemiek Mellink werkt als psycho-oncologisch therapeut op het Helen Dowling Instituut in Bilthoven. Ze biedt psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. De lezing is onderdeel van een serie lezingen en themaontmoetingen waarmee het Apostolisch Genootschap mensen uitnodigt op een toegankelijke manier met levensvragen bezig te zijn. Meer informatie en inschrijving via www.vindhetantwoordinjezelf.nl