Johan Veenstra treedt voor 3000ste maal op

NIJEHOLTPADE -  Schrijver/dichter Johan Veenstra (70) uit Nijeholtpade trad maandagavond voor de 3000ste maal op met zijn verhalen en gedichten.

Hij doet dit al sinds 1973 voor verenigingen en organisaties. Hij trad maandagavond op voor de ‘Vrouwen van Nu’ in Lemmer. Dat Johan Veenstra nog steeds populair is blijkt wel het feit dat er een volle zaal in Het Baken was. Hij trad daar zelfs voor der derde maal op en ook nu weer met veel humor, maar ook een paar serieuze, indrukwekkende verhalen..
Namens de Stellingwarver Schrieversronte sprak voorzitter Ype Dijkstra lovende woorden en bood hem een presentje aan. Ook Ineke Oostveen, voorzitter van Vrouwen van Nu, bood hem wat aan.
(Foto: Lenus van der Broek).