Veenbranden: Getver...........

Heerenveen - De kwaliteit van de leefomgeving is in Friesland beter dan in Holland. Ik woon in Leiden en hoewel ik een leuke flat heb, met een prachtig uitzicht in een rustige buurt met veel groen, blijf ik Friesland mooier en vooral fijner vinden.

Maar onlangs was ik weer in Heerenveen en toen merkte ik dat tenminste één ding in het westen veel beter is: Er is minder hondenpoep. Poep aan mijn schoen, het was lang geleden en ik was er dan ook helemaal niet op verdacht. Getverderrie! Ik keek eens verder en zag op de grasstrook tussen rijweg en stoep overal poep. Wat raar, denk je dan. Zijn ze in het westen netter en fatsoenlijker? Ruimen ze daar hun eigen troep wel op? Ook in Friesland staat niemand graag in de hondenpoep. Ik kijk vanuit mijn flat op een parkachtige strook langs een kanaal. Daar is een stuk waar honden los mogen, een zogenaamd uitrengebied. En die honden zijn gewone honden, die hier en daar poepen. Hun bazen en bazinnen lopen met een zakje en ruimen de poep op. Heel snel en handig zijn ze daarmee. Overal staan speciale prullenbakken waar die zakjes in mogen en met een voorraad nieuwe zakjes. Er wordt ook veel hardgelopen en er spelen ook altijd kinderen. ’s Zomers liggen mensen er in de zon en zwemmen ze. Geen enkel probleem, het is er schoon. Friezen, dat laat je toch niet op je zitten! Dat die Westerlingen netter zijn dan jullie? Annabel