Openbare informatiebijeenkomst over sociale zekerheid

HEERENVEEN -  Op maandag 25 april  vanaf 14.00 uur wordt er een openbare informatiebijeenkomst ‘Veranderingen in  zorg, welzijn en inkomen in 2016’ georganiseerd in De Kempenaer aan de Dr. Wumkeslaan 4 in Heerenveen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Steunpunt ‘De Barones’ en de Participatieraad Heerenveen in samenwerking met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden. Vanaf 13.30 uur is de zaal open en  kunnen de bezoekers een kopje koffie of thee krijgen en de informatiestand bezoeken. Het programma begint om 14.00 uur. De middag is bedoeld voor iedereen die informatie wil hebben over de vele veranderingen in de sociale zekerheid en de toegang is gratis. Vooral de gevolgen van de Participatiewet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet Werk en Zekerheid staan centraal. Mensen met een laag inkomen of een uitkering en mensen die veel zorg nodig hebben krijgen te maken met een opeenstapeling van maatregelen. Die maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor hun financiën en het sociale leven. Daarover gaat deze informatiemiddag. Nanne de Jong, coördinator van het FSU, geeft een presentatie over de gevolgen van de maatregelen en wat dat betekent voor personen en gezinnen. Vanuit de zaal kunnen allerlei vragen en ervaringen naar voren worden gebracht. De organisatoren zijn heel benieuwd naar de meningen en ervaringen van de mensen waar het om gaat. Er zijn vrijwillige hulpverleners aanwezig waarmee na afloop van de bijeenkomst afspraken gemaakt kunnen worden. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: steunpuntbarones@hotmail.com