Reünie lyceum Heerenveen op donderdag 21 april

HEERENVEEN - Sinds een tiental jaren wordt om de drie jaar een reünie georganiseerd voor oud leerlingen van het Heerenveens lyceum.

De reünie biedt de aanwezigen de gelegenheid om met elkaar oude herinneringen op te halen, én er is evenals voorgaande keren een voordracht. Dit jaar houdt oud-leerling prof. Dr. Yme Kuiper een lezing met als titel “Hoe Abe uit Heerenveen verdween en Provo verscheen”. Ook het maken van klassenfoto’s staat op het programma. De dag na de reünie, vrijdag 22 april, kunnen de reünisten deelnemen aan een bezoek met rondleiding door het museum Heerenveen (voormalig museum “Willem van Haren”). Oud-leerlingen, die voor 1971 het Lyceum hebben verlaten, zijn welkom op de reünie in Hotel Tjaarda op donderdag 21 april a.s. Ongeveer tweehonderd oud-leerlingen hebben zich inmiddels al opgegeven. Opgave is nog mogelijk tot en met 14 april. Dit kan via de website www.lyceumhveen.nl of telefonisch bij  H.(Henjo) Huisman, tel. 0513-850345. Voor nadere informatie kan men eveneens bij hem terecht.