Informatiemiddag Ouderenbond over WMO

NIEUWEHORNE - De afdeling Heerenveen van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) houdt voor belangstellende senioren van de dorpen Oude- en Nieuwehorne en omstreken een informatiemiddag over de PCOB en de WMO.

Plaats van handeling is een van de vergaderzalen van de Protestantse kerk De Regenboog te Oudehorne,  Schoterlandseweg 20 op maandag, 11 april 2016 om 14.00 uur. Jelle Zoetendal, wethouder Zorg en Welzijn en dhr. Jochem Sloothaak, beleidsadviseur WMO van de gemeente Heerenveen, zullen een inleiding houden over de veranderingen in de zorg sedert 1 januari 2015 en de ervaringen die inmiddels in het eerste jaar met de nieuwe WMO zijn opgedaan