Gemeente, COA en inwoners maken afspraken over azc

HEERENVEEN -  De gemeente Heerenveen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben de voorbereidingen van de komst van het azc in Heerenveen afgerond.

“In dit proces was het werk van de klankbordgroep van inwoners van bijzonder grote waarde”, merkt burgemeester Tjeerd van der Zwan op. “Al deze mensen, het waren er meer dan vijftig, hebben de afgelopen maanden actief meegedacht, hun ideeën naar voren gebracht, kritische vragen gesteld en een schriftelijk advies aan ons uitgebracht.” Inbreng inwoners Door plek te bieden aan een azc levert Heerenveen een aandeel in de opvang van vluchtelingen. “Mannen, vrouwen en kinderen die hun thuis kwijt zijn, op de vlucht voor oorlog en geweld, willen we een veilig onderdak bieden als ze hier hun asielprocedure doorlopen”, zegt Van der Zwan. “De betrokkenheid van onze inwoners is daarbij zó belangrijk: hun inbreng maakt het mogelijk om vluchtelingen tijdens hun verblijf echt een goede plaats in de Heerenveense samenleving te geven.” Informatieavond voor inwoners op 29 maart In de afgelopen maanden hebben de gemeente en het COA afspraken gemaakt over zaken als de bouw van het centrum, de inrichting van het gebied er omheen, de aanpak van de veiligheid binnen en buiten het azc en onderwijs voor vluchtelingen. De gemeente organiseert op dinsdagavond 29 maart een informatieavond voor inwoners. Bezoekers krijgen hier informatie over alle onderwerpen rond het azc en kunnen hun vragen stellen in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van gemeente, COA, de klankbordgroep van inwoners en organisaties als VluchtelingenWerk, Caleidoscoop, Gezondheidscentrum Asielzoekers en de politie. Inwoners zijn vanaf 19.30 tot 21.30 uur welkom in Fean Plaza, Abe Lenstrastadion (ingang G). Aanmelden is niet nodig. Vervolgstappen Nu de gemeente en het COA deze afspraken formeel hebben vastgelegd in een huur- en bestuursovereenkomst en het plan voor de herinrichting van de omgeving gereed is, wordt de gemeenteraad gevraagd krediet beschikbaar te stellen. Daarna worden vergunningen aangevraagd en kan het voorbereidend werk voor de bouw starten. De ontwikkeling van het azc ligt op schema. Het is de bedoeling dat het azc rond de kerst van dit jaar de deuren opent. Tot die tijd blijven leden van de klankbordgroep actief betrokken bij het proces. Zij werken onder meer mee aan de nieuwsbrief azc die de gemeente om de zes weken uitbrengt.