Sevenwolden krijgt een bibliotheek op school

HEERENVEEN - Vakcollege OSG Sevenwolden in Heerenveen krijgt als eerste middelbare school in de provincie Friesland een Bibliotheek op school.

Vakcollege OSG Sevenwolden en Bibliotheken Mar en Fean gaan hiertoe een duurzame samenwerking aan.In het basisonderwijs is de Bibliotheek op school inmiddels een vertrouwd begrip. Bibliotheken Mar en Fean werken al samen met vele basisscholen in de gemeenten Heerenveen, DeFryske Marren, Súdwest-Fryslân en Littenseradiel in het kader van Bibliotheek op school. In 2014 is dit project  gestart binnen het vmbo en verbreding naar havo/vwo start binnenkort. Zo maken school en bibliotheek samen werk van een doorlopende leerlijn voor het lees- en literatuuronderwijs en media- en informatievaardigheden. Ookhelpen ze zo samen mee om de ambitie van de Leescoalitie te realiseren: In 2025 verlaat geen enkel kind de school met een leesachterstand. De komst van de Bibliotheekop school, specifiek gericht op vmbo-scholieren, is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit de landelijke stimuleringsregeling van Kunst van Lezen.