Blijvend goed onderhoud openbare ruimte Heerenveen

HEERENVEEN -  In de afgelopen maanden is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van de openbare ruimte en kapitaalgoederen zoals bruggen, wegen en kades in de gemeente Heerenveen.

Uit dat onderzoek blijkt dat het beheer en onderhoud op een minimaal niveau ligt. Op het onderhoud van bruggen, tunnels en kades is sprake van achterstallig onderhoud. Wethouder Hans Broekhuizen schetst: “We vinden het belangrijk om grip te houden op het beheer en onderhoud. Er moeten keuzes gemaakt worden over de kwaliteit van onderhoud en over de wijze van financiering. Deze keuzes leggen we voor aan de gemeenteraad.” De bedoeling is om achterstallig onderhoud in een keer goed aan te pakken. “Daarvoor is structureel voldoende budget nodig,” legt de wethouder uit. “Tegelijkertijd is het een duurzame investering. Blijvend goed onderhouden kost uiteindelijk minder dan de optelsom van incidentele maatregelen. Bovendien komt dit de veiligheid ten goede. De bedoeling is om vanaf nu eens per 4 à 5 jaar een kwaliteitsplan vast te stellen met daaraan gekoppeld een dekking voor onderhoud en beheer.”