Actiegroep WMO-vervoer Heerenveen boekt na driekwart jaar succes

HEERENVEEN -  Driekwart  jaar na het aanbieden van 1100 handtekeningen en twee  zwartboeken met  249 klachten is er volgens de SP eindelijk  licht aan het eind van de tunnel .

In november kwam de gemeente Heerenveen met een rapport over de kwaliteit van het WMO-vervoer onder alle pashouders in de gemeente. De uitkomst daarvan was zeer positief. Uit het onderzoek van de SP bleek echter dat de pashouders in de Oosthoek geen enquête hadden ontvangen. Daarop heeft de partij een WOB-verzoek ingediend. Nadat de gemeente de gegevens van de actiegroep vergeleek met haar eigen gegevens bleek dat van  199 pashouders de gegevens niet juist waren ingevoerd in Taxipassysteem.   Wethouder Jelle Zoetendal heeft inmiddels telefonisch en via de pers zijn excuses aangeboden voor de gemaakte fout. De 199 pashouders krijgen alsnog de gelegenheid om de enquête in te vullen. “ In april bezochten we met een groot aantal pashouders, voornamelijk ouderen en meerdere chauffeurs het gemeentehuis om de problemen aan te kaarten bij de wethouder  en in juni hebben we in bijzijn van 100 pashouders en belangstellenden het eerste zwartboek aangeboden. Helaas, de klachten bleven komen en werden door mij persoonlijk gemeld bij Taxi Witteveen zoals de gemeente dit wilde, maar verbetering bleef uit,'' aldus Dimph van Ruth van SP afdeling Heerenveen, die het onderzoek naar de klachten heeft gedaan. Ook de belofte in een brief van de gemeente aan de pashouders, waarin zij toezeggen met met Taxi Witteveen contact  op te nemen met de mensen uit het zwartboek , is volgens haar niet nagekomen. Onder druk van de actiegroep WMO-Vervoer heeft wethouder Zoetendal inmiddels toegezegd dat de nieuwe aanbesteding op alle vlakken in goede banen zal worden geleid. De actiegroep ziet daarmee veel punten uit hun advies terug komen in het nieuwe aanbestedingsbeleid. De vrije taxi keuze zal volgens het Zeeuws model worden ingericht. Er wordt niet aanbesteed met inschrijving op de laagste prijs, maar met een vaste prijs. Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de taxibedrijven die het WMO-vervoer gaan uitvoeren. De pashouders betalen een eigen bijdrage van  10 cent per kilometer en er komt  een vangnetregeling voor mensen voor wie dit bezwaarlijk is. De gemeente richt een eigen laagdrempelig klachtenloket in, zodat mensen hun klachten niet meer hoeven te melden bij het bedrijf waar ze een klacht over hebben. De gemeente heeft toegezegd beter te gaan monitoren op kwaliteit, waarbij een vorm van bonus/malussysteem zal worden gaan toegepast. Tevens heeft de actie tot gevolg gehad dat 199 pashouders nu ook als zodanig worden herkend in het computersysteem van de gemeente. Hierdoor kunnen ook zij in de toekomst betrokken worden bij het monitoren van de kwaliteit van het WMO-vervoer en kunnen problemen zoals die het afgelopen jaar zijn ontstaan wellicht in de toekomst worden voorkomen. De SP en de Actiegroep WMO-vervoer Heerenveen zijn  blij  met de stappen die de wethouder nu heeft gezet met dit besluit.  Praktisch alle punten uit het advies dat in februari is aangeboden zijn volgens de SP overgenomen. ,,De wethouder is sinds februari oprecht betrokken en heeft laten zien dat hij zich nu wil gaan inzetten voor veilig, vertrouwd en comfortabel WMO-vervoer in de gemeente Heerenveen,'' aldus Van Ruth.