Bezwaar tegen zonnepanelenpark

WOLVEGA -  Er zijn diverse bezwaarschriften ingediend tegen twee grootschalige zonnepanelenparken die de gemeente in Wolvega en Noordwolde wil realiseren, totaal 13 ha.

Maandagavond sprak de gemeenteraad zich uit over de plannen. De meeste raadsfracties  doen de suggestie om ook de burgers en ondernemers bij dit project te betrekken. Weststellingwerfs Belang is tegen en wil de gronden liever verkopen. De Landbouw- en tuinorganisatie (LTO) is fel tegenstander. Ook gedeputeerde Staten van Friesland diende een bezwaarschrift tegen beide parken in. Bewoners van de Oppers en de Schipsloot zijn ook tegen, terwijl in Noordwolde bewoners van de Oosterstreek, Dwarsvaartweg en de Hoofdstraat Oost zich niet blij toonden met de komst van een in de buurt van hun huis gesitueerd groot zonnepark. LTO wil geen zonnepanelen op landbouwgrond, maar op daken van boerenbedrijven of op industriële daken. In Wolvega is de beoogde locatie een stuk landbouwgrond ten noorden van Om den Noort, in Noordwolde gaat het om een locatie direct naast de renbaan en ijsbaan die direct aansluit bij de huidige volkstuinen. De gemeentelijke doelstelling is 20% duurzame energieopwekking in 2020 (gemeentelijk klimaatbeleidsplan 2010-2020). Het gaat hierbij om een duurzame transitie van zowel de huidige niet duurzaam geproduceerde elektriciteit als het huidige verbruik van aardgas als fossiele brandstof. Hiermee wordt een bijdrage van 13% geleverd aan het rijksbeleid om in 2050 een volledig energie neutrale gebouwde omgeving te hebben. De gemeente stelt dat het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de beide parken. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren heeft de gemeente het plan op onderdelen wat aangepast. (Foto: Lenus van der Broek)