AZC Heerenveen: er moet nog veel gebeuren

HEERENVEEN - Er moet nog veel gebeuren voordat de deuren van het azc in Heerenveen eind 2016 open gaan. De komende weken maken het college van burgemeester en wethouders en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afspraken over de manier waarop het azc een plek krijgt in de gemeenschap.

Locoburgemeester Coby van der Laan: “Wij vinden het belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd zijn én blijven over de komst van het azc en de afspraken die gemaakt worden. Daarom brengen wij samen met het COA en de klankbordgroep van inwoners een nieuwsbrief azc uit met actuele ontwikkelingen.”  Hoe blijft u op de hoogte? De eerste editie van de nieuwsbrief azc wordt deze week huis aan huis verspreid in de wijken Heerenveen Noord en Centrum. Ook is de nieuwsbrief op centrale plekken in de gemeente te vinden, zoals bibliotheken, gemeentehuis, dorps- en wijkcentra. De digitale versie van de nieuwsbrief is te lezen opwww.heerenveen.nl/azcactueel. Op deze website is steeds actuele informatie beschikbaar over de komst van het azc naar Heerenveen. Daarnaast worden regelmatig updates geplaatst op facebook: facebook.com/opvangheerenveen en op twitter.com/Heerenveen. Belangrijke ontwikkelingen worden in de lokale media gepubliceerd. En inwoners zijn van harte welkom op informatiebijeenkomsten over het azc. De nieuwsbrief azc verschijnt om de zes weken. Informatiebijeenkomst: 29 maart Op dinsdagavond 29 maart is er een azc-informatiebijeenkomst voor inwoners. Hoe wordt het azc in de omgeving geplaatst? Hoe komt de omgeving eruit te zien? Hoe wordt het onderwijs geregeld? Wat is de planning, wat gebeurt wanneer? De afgelopen twee maanden zijn dit soort vragen onderwerp van gesprek geweest met de klankbordgroep van inwoners. Het college van burgemeester en wethouders licht op deze avond de gemaakte afspraken toe. Ook kunnen bezoekers hun vragen over het azc stellen aan het college, het COA, de klankbordgroep azc Heerenveen en andere betrokken organisaties. Het programma, de tijd en de locatie worden binnenkort bekend gemaakt, via de website van de gemeente, facebook, twitter en de lokale media. Vragen over de opvang van asielzoekers in Heerenveen kunnen via e-mail gericht worden aan opvang@heerenveen.nl