Toekomst parkeren in Heerenveen

HEERENVEEN -  Op 15 februari heeft de gemeenteraad van Heerenveen de startnotitie Parkeervisie vastgesteld.

Daarmee wordt het begin ingeluid voor actueel parkeerbeleid in de gemeente Heerenveen. De ‘oude’ parkeervisie is in 2007 is opgesteld en sinds die tijd is er veel veranderd, zowel in Heerenveen als in de economische ontwikkelingen. Wethouder Hans Broekhuizen: “Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gaan we in gesprek om een beeld te vormen wat er leeft op het gebied van parkeren.” In gesprek met Het onderwerp (betaald) parkeren komt vaak terug tijdens overleggen met bewoners en ondernemers. Parkeren is een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft of een mening over heeft. Daarom zijn of worden verschillende partijen gevraagd hun input te geven voor de nieuwe parkeervisie. Op 23 februari is een eerste bijeenkomst met “stakeholders” uit het centrum. Dit is voorafgegaan door het afnemen van enquêtes bij bezoekers van het centrum van Heerenveen. In goed overleg met de Heerenveense Ondernemers Vereniging (HOV) is deze enquête voorbereid en in gang gezet. Om zicht te houden op verkeer, parkeren en parkeergedrag zijn er in de loop van de jaren verschillende tellingen geweest op verschillende locaties. Meer dan alleen centrum Parkeren is meer dan alleen het betaald parkeren in Heerenveen. Zo wordt daarnaast gekeken naar parkeren rondom het Abe Lenstra stadion, het stationsgebied, de Greiden en het parkeren in Akkrum waar een parkeerschijfzone is. Het nieuwe parkeerbeleid gaat daarnaast ook over thema’s als fietsparkeren, gehandicaptenparkeren en carpoolen. Vervolg Alle meningen en inbreng van inwoners worden, samen met die van de ondernemers, gebundeld en verwerkt. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad, na een inspraakprocedure, in december het nieuwe parkeerbeleid vaststelt.