Genomineerde Zilveren Duim: Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud

HEERENVEEN - Voor de elfde keer wordt de Zilveren Duim Bokaal uitgereikt aan de vrijwilligers van het jaar. Op donderdag 10 maart worden de vrijwilligers in Heerenveen geëerd. De Zilveren Duim Bokaal is een initiatief van de Heerenveense Courant in samenwerking met het Vrijwilligers Servicepunt en de gemeente Heerenveen en is bedoeld om het belang van vrijwilligers te onderstrepen. Een van de genomineerde dit jaar is Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud .

De Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud bestaat sinds 1961. Ruim 800 vrijwilligers zetten zich in voor deze organisatie. De kerntaak van het vrijwilligerswerk is weidevogelbescherming. De vrijwilligers plaatsen nestbeschermers, markeren nesten en verplaatsen eventueel nesten bij ploegen zodat er geen broedsel verloren gaat. Gerrit Jansen is voorzitter bij de vogelwacht en is blij met de nominatie. “Het is altijd leuk als je wordt uitgepikt en genomineerd wordt. Het wordt in de groep als leuk ervaren, we verschijnen niet vaak in de media. We zijn eigenlijk de stille krachten van de natuur. Het is niet zozeer dat wij bij de mensen langs de deuren gaan om te laten zien wat we allemaal doen. Dan is het leuk om genomineerd te zijn, zo krijgen we een platform om mensen te laten zien wat we doen”, vertelt Jansen. Wat volgens Jansen voorop staat bij de vrijwilligers om te helpen bij de Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud, is het in de natuur zijn. “Daarnaast vinden velen het leuk om onder de mensen te zijn en om actief te zijn op basisscholen met educatie, bij de jeugd aansluiting vinden. Enerzijds dus de goede bijdragen leveren aan de natuur, aan de vogels, en aan de andere kant het mooie en de charme van de natuur aan de jeugd weer bij te brengen. Dat is de grote uitdaging en het plezier ervan”, aldus Jansen. De Vogelwacht houdt zich verder bezig met wintervoeding, bij strenge winters houden de vrijwilligers de vogels extra in de gaten en voeden ze waar nodig bij. Daarnaast houdt de Vogelwacht zich bezig met het nestkastproject. Op verschillende plaatsen in Heerenveen hangen nestkasten en die worden door vrijwilligers geïnventariseerd, gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig vervangen. Ook heeft Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud een broedwand voor oeverzwaluwen in bezit die in april moet worden schoongemaakt. Naast Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud  zijn dit jaar ook Jan Post, Klaas Wolthuizen, Mies de Roode, Stichting Survival De Knipe en Stichting TIJD genomineerd.