Genomineerde Zilveren Duim: Jan Post

HEERENVEEN - Voor de elfde keer wordt de Zilveren Duim Bokaal uitgereikt aan de vrijwilligers van het jaar. Op donderdag 10 maart worden de vrijwilligers in Heerenveen geëerd. De Zilveren Duim Bokaal is een initiatief van de Heerenveense Courant in samenwerking met het Vrijwilligers Servicepunt en de gemeente Heerenveen en is bedoeld om het belang van vrijwilligers te onderstrepen. Een van de genomineerde dit jaar is Jan Post.

Nieuwehorner Jan Post (52) doet vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties. Hij zit in het bestuur van Plaatselijk Belang Oudehorne en Nieuwehorne, zit in het bestuur van Stichting Hornesport en is lid van de amateurtoneelvereniging van Nieuwehorne waar hij ook in het bestuur zit. “Maar voor de amateurtoneelvereniging is toch meer hobbymatig”, aldus Post. Dat Post genomineerd is voor de Zilveren Duim vindt hij mooi. “Het is een blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk dat ik doe. Maar het is ook om aan te geven dat het wel heel belangrijk is voor het dorp in zijn algemeenheid. Het is een mooie gelegenheid om dit voor het voetlicht te brengen”, vertelt Post. De motivatie van Post om vrijwilligerswerk te doen is om een bijdrage te leveren aan de gang van zaken in de dorpen. “En om de zaken binnen de dorpen draaiende te houden en een stukje saamhorigheid te creëren. Dat is mijn motivatie”, vertelt Post. “Ik doe al een aantal jaren vrijwilligerswerk. Ik ben ooit, ik denk een jaar of tien geleden, begonnen in de medezeggenschapsraad van de basisschool bij ons in het dorp en vanuit daar ben ik min of meer terecht gekomen bij Plaatselijk Belang bij ons in Oude- en Nieuwehorne. Vanuit die vereniging ben ik weer terechtgekomen in Hornesport”, laat Post weten. Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne is opgericht in 1902 en houdt zich bezig met lopende zaken binnen de twee dorpen zoals: scholen, contact met buurtverenigingen, voorzieningen en leefbaarheid. Posts functie binnen Plaatselijk Belang is algemeen bestuurslid. Stichting Hornesport bestaat sinds 2008 en exploiteert de sporthal van Oude- en Nieuwehorne. Post is penningmeester voor deze stichting en draait daarnaast bardiensten in het sportcomplex. Naast Jan Post zijn dit jaar ook Klaas Wolthuizen, Mies de Roode, Stichting Survival De Knipe, Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud en Stichting TIJD genomineerd.