“Moderne wetenschap in de Bijbel”

HEERENVEEN -  Bioloog Ben Hobrink spreekt 9 maart a.s. in de Vrije Baptisten Gemeente Elim te Heerenveen  over Moderne Wetenschap in de Bijbel. Het is tevens de titel van het boek dat Hobrink heeft geschreven.

Veel mensen denken dat de Bijbel en de moderne wetenschap op gespannen voet met elkaar staan. Hobrink is overtuigd van het tegendeel en betoogt in zijn boek dat de Bijbel boordevol voorschriften staat waarvan wetenschappers pas sinds enkele decennia de wijsheid zijn gaan inzien. Bijvoorbeeld de voorschriften over epidemieën, hygiëne, en voeding. Ben Hobrink:  “Weinig mensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten, melaatsenkolonies, stadreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën voortkomt uit de Bijbel.” In zijn boek concludeert hij:  “De schrijvers van de Bijbel konden destijds de achterliggende gedachten hierbij simpelweg niet kennen. Er moet daarom wel een grote Auteur achter de Bijbel hebben gezeten.” Drs. Ben Hobrink (1948) heeft biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam, met voedingsleer als zwaartepunt. Eerder verscheen van zijn hand o.a. het boek: “Evolutie, een ei zonder kip”. Hobrink is uitgenodigd door de VBG Elim. Op woensdagavond 9 maart  vanaf 20 uur zal hij over bovenstaand thema een lezing verzorgen.   Iedereen is welkom. Toegang vrij.   Nadere informatie:  elim.janvanderweg@gmail.com of ingeklumper@home.nl