VVD Heerenveen: nieuwe start Gedempte Molenwijk

HEERENVEEN -  De fractie van de VVD vindt dat de gemeente Heerenveen alles moet doen wat ze kan om het initiatief van een aantal particuliere investeerders aan de Gedempte Molenwijk te ondersteunen.

De VVD is blij met het bouwinitiatief aan de Gedempte Molenwijk: ,,Eindelijk wordt een rotte plek opgevuld. Het college heeft voor wat betreft deze plannen doorgepakt zodat op korte termijn met deze ontwikkeling een grote stap wordt gezet in de herontwikkeling en daarmee verbetering van de westzijde van het centrum.''   “Nu deze particuliere investeerders hun nek uitsteken en dit woon- en bedrijfsgebouw op deze locatie realiseren, moet ook de gemeente een maximale bijdrage moet leveren aan deze verbeterslag,” aldus VVD raadslid Zwany van Brussel. In de eerste plaats wil de VVD dat het college haar uiterste best doet om de openbare ruimte in deze straat opnieuw in te richten. Bij de ontwikkelingen aan het Molenplein wordt de openbare ruimte direct meegenomen, echter aan de Gedempte Molenwijk niet. De VVD ziet dit als een gemiste kans, het zou goed zijn om dit met alle ontwikkelingen aan de westzijde meteen mee te nemen. De VVD diende hiervoor samen met andere partijen een motie in tijdens de raadsvergadering van 15 februari. De gehele raad steunde deze motie.   Ook diende de VVD een motie in voor het wijzigen van de straatnaam. “Aan de huidige naam kleeft al heel lang een negatief imago, de uitstraling van deze straat moet anders. De VVD wil een nieuwe start voor dit gebied. Er zullen zich nieuwe bewoners en ondernemers vestigen in een nieuwe, mooie straat met een positieve uitstraling bij een levendig centrum,” aldus van Brussel.   Gezien het historische karakter van deze straat, raadt de VVD aan werkgroep Oud Heerenveen bij een naamswijziging te betrekken. Deze laatste motie werd mede-ingediend door de PvdA en kreeg verder geen steun.