Tjongerschans, OuderenPsychiatrie en Alliade gaan samenwerken

HEERENVEEN -  Op maandag 15 februari  hebben Patrick Vink, namens Tjongerschans, Paul Vijver, namens Ouderen Psychiatrie Friesland en Erik Kuik namens Alliade een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Tjongerschans en Ouderen Psychiatrie Friesland spreken hiermee de intentie uit om een bredere samenwerking op het gebied van ouderenzorg te willen vormgeven in de toekomst. Ze hebben de ambitie om een nieuw expertisecentrum voor ouderen vorm te geven. In dit expertisecentrum wordt in de toekomst klinische, poliklinische, ambulante en anderhalvelijnszorg aangeboden. Patrick Vink: “De zorg voor ouderen is één van de speerpunten binnen ons ziekenhuis. We willen de zorg rondom deze kwetsbare patiënten zo goed mogelijk vormgeven, waar nodig over de grenzen van het ziekenhuis heen. Dit is een mooi voorbeeld daarvan. Samen met deze externe partners kunnen we de best mogelijke zorg aan onze patiënten bieden.” Vanaf 2016 verzorgt OuderenPsychiatrieFriesland ook de ziekenhuispsychiatrie in Tjongerschans. Specialisten kunnen hun (poli)klinische patiënten op deze manier snel intern doorverwijzen naar een psychiatrisch verpleegkundige en psychiater.