WMO wordt uitgelegd aan inwoners Wolvega

WOLVEGA -  Door het WMO Burgerplatform Weststellingwerf werd dezer dagen in De Rank in Wolvega, samen met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU), een informatiemiddag georganiseerd.

Het thema was invoering en gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.
De bijeenkomst richtte zicht op inwoners die een uitkering, beperking hebben, een minimuminkomen of op een andere manier te maken hebben met deze wetten. Vice-voorzitter Teun Los van WMO platform kon ruim 140 belangstellenden welkom heten, waarvan ruim 20 professionals van de gemeente, humanitas, kerken, ouderenvereniging OSW, stichting Leergeld en dergelijke.
Voor de pauze hield Nanne de Jong, coördinator FSU, een inleiding over deze onderwerpen en na de pauze was er een interactieve discussie met de zaal. Ook kon er na afloop van de bijeenkomst nog nagepraat worden. De gemeente faciliteerde deze bijeenkomst. Zie ookwww.weststellingwerf.n/wmoburgerpltform en www.fsufriesland.nl.
(Foto: Lenus van der Broek)