Onderzoek naar vernieuwing weekmarkt Heerenveen

HEERENVEEN - Wat heeft de weekmarkt in het centrum van Heerenveen nodig om over 10 jaar nog steeds een succesvolle markt te zijn?

Om te bedenken of het anders kan of moet, en hoe dan, is het van belang om zoveel mogelijk meningen te verzamelen. Daarom worden er op de komende zaterdagen, 13 en 20 februari, vragenlijsten voorgelegd aan de bezoekers van de weekmarkt. Vernieuwing Een weekmarkt heeft, zoals iedere winkel en onderneming, te maken met trends en ontwikkelingen. “Samen met de ondernemers kijken we of de markt zoals we die nu iedere zaterdag kunnen bezoeken, op de toekomst is voorbereid. Daarom starten we een vernieuwingstraject op onder de naam 'De Markt van Morgen',” vertelt wethouder Coby van der Laan. Net zoals voor bedrijven geldt, heeft een markt een ondernemingsplan nodig. “In het vernieuwingstraject voor de weekmarkt kijken we naar het aanbod, maar bijvoorbeeld ook naar een andere manier van organiseren. Ondernemers kunnen met dit onderzoek goed inspelen op wat er komt, en zo blijft de centrumfunctie ook in de toekomst aantrekkelijk.” Meedenken Voor het maken van een ondernemingsplan is het van belang in kaart te brengen wat bezoekers van de markt vinden. Hoe is het huidige koopgedrag en hoe is de waardering? Vinden bezoeker het aanbod goed zoals het nu is? Medewerkers van I&O research vragen de marktbezoekers en bezoekers in het centrum van Heerenveen naar hun mening via vragenlijsten. Ook via de facebookpagina van Heerenveen [https://www.facebook.com/gemeenteheerenveen] en via Argu [https://argu.co/heerenveen] kunnen inwoners hun mening geven, al dan niet met argumenten omschreven. Alle meningen en inbreng van inwoners worden, samen met die van de ondernemers, gebundeld en verwerkt in het ondernemingsplan. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad voor de zomer van 2016 hier uiteindelijk een besluit