Nieuwe voorzitter KWF Heerenveen zoekt collega-bestuursleden

HEERENVEEN -  Ieder jaar krijgen ruim 100.000 Nederlanders de diagnose kanker. Omgerekend naar de bevolking van Heerenveen zijn dat 330 inwoners per jaar; ofwel zo’n 28 plaatsgenoten per week.

In Heerenveen zijn 220 vrijwilligers actief die meehelpen om dit aantal zo snel mogelijk naar beneden te brengen. De afdeling heeft een nieuw bestuur gevormd waarvoor nog versterking word gezocht. Frits van der Weerd is de kersverse voorzitter van de KWF-afdeling Heerenveen. Van der Weerd: “Het is belangrijk dat we het goede werk van al die vrijwilligers hier in Heerenveen voor de komende jaren veilig stellen. Met een stevig bestuur kunnen we veel bereiken. Met elkaar zorgen we ervoor dat er geld bij elkaar komt voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Dankzij dit onderzoek is er veel vooruitgang geboekt: zo is het percentage kankerpatiënten dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is, in de afgelopen 65 jaar gestegen van gemiddeld 25% naar 62%. Dat betekent dat we samen de dag dichterbij brengen dat we kanker verslaan.”  Gezocht  De afdeling organiseert jaarlijks de collecteweek. Afgelopen september haalden de collectanten in Heerenveen hiermee een bedrag van € 25.116,-  op. Van der Weerd: “Op dit moment kijken we wat we verder aan (fondsenwervende) activiteiten kunnen organiseren die passen bij de wensen en mogelijkheden hier ter plaatse. We zoeken bestuursleden die zin hebben om daar hun schouders onder te zetten. Er zijn binnen de afdeling vacatures voor een penningmeester, een collecte- en een evenementencoördinator. Mensen met kennis van zaken, maar vooral mensen die een bijdrage willen leveren aan de missie van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.” Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding en bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neemt u dan voor meer informatie contact op met Frits van der Weerd, T: 06 - 81 51 78 58 of E: voorzitter.kwf.heerenveen@gmail.com Of meld u aan via aanmelden@kwf.nl.