Oldeholtpade één van de drie “Moaiste doarpen fan Fryslân”

OLEHOLTPADE - Oldeholtpade, Burgwerd en Gaastmeer zijn de “Moaiste doarpen fan Fryslân” volgens dorpsstyliste Hieke Joostema.

Joostema heeft maar liefst 27 dorpen en 5 buurtschappen uit de provincie Fryslân bezocht en advies gegeven over de wijze waarop openbare ruimtes en particulier terrein aantrekkelijk(er) kan worden ingericht . Veel dorpen hebben haar adviezen ter harte genomen en zijn actief aan de slag gegaan om hun eigen dorp te verfraaien. In 2012 bezocht Joostema Oldeholtpade en presenteerde ze haar bevindingen op de ledenvergadering van plaatselijk belang. Haar verhaal gaf de nodige inspiratie en heeft particulieren en plaatselijk belang aangezet om enkele beeldbepalende locaties aan te pakken. Bekend voorbeeld is de aanpak van de driesprong Hoofdweg/Pasmalaan, “een mooi visitekaartje voor nieuwe bewoners en toeristen”, aldus Joostema.
De dorpsstyliste heeft een methodiek ontwikkeld op basis waarvan ze zo objectief mogelijk tot een oordeel kan komen. Deze aanpak leidt tot een goed onderbouwd keuringsrapport. De methodiek is volgens Joostema geschikt voor alle dorpen in Fryslân tot 3000 inwoners. De methodiek is tevens beoordeeld door Landschapsbeheer Friesland en zij kwamen tot dezelfde conclusie. Wat de bewoners van Oldeholtpade allang wisten wordt nu nog eens onderschreven: Oldeholtpade is een prachtig groen dorp en nu zelfs het “Moaiste doarp fan Fryslân”. Een mooi compliment voor de vele vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om Oldeholtpade fraaier te maken. Op vrijdag 11 maart 2016 worden de “Moaiste Doarpen fan Fryslân” gehuldigd in het dorpshuis van Burgwerd. Gedeputeerde Kielstra zal, in onder andere aanwezigheid van dorpencoördinator Klaas Hallema en wethouder Jack Jongebloed, het keuringsrapport uitreiken aan vertegenwoordigers van de drie dorpen.