Zo was Heereveen in 1965

HEERENVEEN - Op deze door de Werkgroep Oud-Heerenveen gekozen foto uit het archief van Museum Heerenveen zien we de Mr. Halbe Binnertsstraat omstreeks 1965.

Binnerts (Heerenveen 1842 -  Voorburg 1922) was o.a. lid van Provinciale Staten en van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Hij was jarenlang advocaat te Heerenveen. Ook aan de eenwording van Heerenveen heeft hij zijn steentje bijgedragen. In 1927/1928 is de Van Dekemalaan naar het zuiden doorgetrokken om bij een dwarswijk een haakse bocht te maken en aan te sluiten op de Verlengde Dracht (nu Burg. Falkenaweg). De straat wordt eerst aangeduid als Verlengde Dekemalaan. De Directeur Gemeentewerken K. Straatsma stelt in 1929 voor deze aanleg de naam ‘Foijtstraat’ te geven, maar op voorstel van B. en W. wordt dat ‘Mr. Halbe Binnertsstraat’ en de raad gaat daarmee akkoord. In de jaren 1928-1933wordt destraat flink bebouwd. De sloot/wijk dieaan de westzijde parallel aan de straat loopt wordt in de dertiger jaren gedempt. Er wordt een 50-tal bouwvergunningenafgegeven en er worden ettelijke vrijstaande woningen gebouwd met - dan nog - een schitterend vrij uitzicht in de richting van de spoorbaan. Als eerbetoon aan verzetsstrijder en oorlogsslachtoffer Sieger van der Laan (1907-1945) wordt het noordwest-zuidoost lopende deel van de straat in 1946 naar hem genoemd. De korte haak richting de BurgemeesterFalkenaweg houdt dan de naam Mr. Halbe Binnertsstraat Dit gedeelte wordt later bovendien verlengd tot over de Kempenaerswijk. De in de verte opdoemende flats aan het Kempenaersplein zijn aangelegd na 1958 en zijn in het kader van een buurtverbeteringsplan in 1997 door Bouwbedrijf Joost Visser en Wijkbeheer grondig op de schop gegaan en gerenoveerd. In de Erfgoednota van Heerenveenblijkt de Halbe Binnertsstraat goed bedeeld te zijn met gemeentelijke monumenten. Voor wie meer wil weten, zie: http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/mrhalbebinnertsstraat-omstreeks-1965