De Uitdaging: ‘Meer aan toeval overlaten’

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Peter Wouda, bestuurslid van Stichting TIJD, die dit jaar het 50-jarig bestaan viert.

Wie de gedachte achter de kilometerlange strook aan bomen, planten, stenen muurtjes en zanderige wandelpaadjes langs de Kennedylaan en Europalaan in Heerenveen niet kent, vindt het misschien tijd dat de gemeentelijke plantsoendienst eens de handen uit de mouwen steekt. Maar dat is nu juist níet de bedoeling van de Tuin van Le Roy. Oprichter Louis Le Roy liet de ontwikkeling ervan aan de omwonenden, de natuur en het toeval over. In deze tijd van doelen stellen en presteren, kunnen we allemaal misschien wel wat leren van deze kunstenaar/filosoof. Stichting TIJD helpt ons daar graag bij. “In een tijd waarin het langetermijndenken niet meer lijkt te bestaan, was de gedachte van Le Roy juist dat ieder project een eeuwigdurend proces is.” Aan het woord is Peter Wouda (48). Vier dagen per week is hij websiteontwikkelaar voor Persbureau Noordoost. Op woensdagen houdt hij zich bezig met Stichting TIJD, een organisatie die in 2001 in het leven is geroepen door beeldend kunstenaar, professor en filosoof Louis le Roy. Le Roy wilde met de stichting dat zijn visie en gedachtegoed ook ná zijn dood (hij stierf in 2012) voortgezet werd. Ecokathedraal Het project waar Le Roy wereldberoemd mee is geworden, is de Ecokathedraal in Mildam. Het bouwwerk is geheel gemaakt uit restmateriaal dat aangeleverd wordt door stratenmakers. Aan deze kathedraal wordt - als het aan Stichting TIJD ligt - eeuwig gewerkt. En iedereen die dat wil, mag er letterlijk een steentje aan bijdragen. Een project waar niemand ooit het resultaat van ziet, is in deze tijd ondenkbaar. “Klopt”, zegt Wouda. “Maar in de Middeleeuwen was dit heel normaal: generaties lang werd er gewerkt aan de bouw van een kathedraal. De bouw duurde soms wel 500 jaar. Met de Ecokathedraal, maar ook in de Tuin, is het zaak om je eigen ego opzij te zetten, en meebouwt voor de volgende generaties.” Toeval “Ook politiek, sociaal-maatschappelijk en psychologisch is deze denkwijze in te zetten”, licht Wouda toe. “Het is goed om vaker stil te staan bij het effect dat iets heeft voor onze kinderen en kleinkinderen.” Op deze manier kom je los van de waan van de dag en de prestatiegerichtheid van deze tijd. Wouda raadt het iedereen aan. “Soms moet je dingen aan het toeval overlaten, zoals ook de natuur te werk gaat. Zelf houd ik één dag in de week een planvrije dag. Mijn agenda is dan volkomen leeg, ik fiets naar de Ecokathedraal en zie wel welke ontmoetingen en gebeurtenissen op mijn pad komen.” Wouda vindt het moeilijk uit te leggen, maar de locatie rond de Ecokathedraal doet iets met hem. “Er heerst een soort mystiek.” Iedereen is er welkom om te helpen bouwen. Elke keer als de gemeente een verse hoop stenen heeft gestort, gaan kinderen er vaak al meteen mee aan de slag. “Ze bouwen kleine muurtjes of schrijven hun naam in stenen”, vertelt Wouda. “Kinderen zíen dat. Geef ze een paar blokken en ze beginnen te bouwen. Ieder mens heeft dat in zich: orde scheppen uit chaos. Een mens is gemaakt om te bouwen.” Tuinfeest Dit jaar viert de Tuin van Le Roy aan de Kennedylaan en Europalaan het vijftigjarig bestaan. “We willen heel graag een boek uitgeven”, geeft Wouda te kennen. “Ook komt er een fotoexpositie in Museum Heerenveen. Verder wordt de Tuin voorzien van nieuwe fruitbomen en wordt de hele buurt betrokken bij activiteiten.” Het doel is om het boek op de geboortedag van Le Roy, 31 oktober, te presenteren. Mienskip Het is bijna een vanzelfsprekendheid geworden dat planologen en architecten de groeninrichting in een stad bepalen. “Die mensen hebben ervoor geleerd. Zij hebben geleerd dat er 3 meter afstand tussen twee bomen moet staan en dat een park zo of zo ingedeeld moet worden. Stichting TIJD vindt dat burgers hun eigen leefomgeving mee moeten kunnen bepalen. Waarom zet je bewoners van een wijk niet in om mee te denken? Laat ze samen met een professioneel hun omgeving indelen. De overheid ziet dit maar wat graag gebeuren en noemt dit ‘burgerparticipatie’. Dat woord kennen wij al jaren, maar noemen het ‘mienskip’. Het ‘toeval’ wil dat mienskip het thema is van Culturele Hoofdstad 2018. We zijn daarom al in gesprek met de organisatie om onze tuin beschikbaar te stellen voor 2018-activiteiten.” Clara Bloemhof