sc Heerenveen opent leercentrum

HEERENVEEN -  Onder toeziend oog van diverse onderwijsbesturen opende  sc Heerenveen-speler Doke Schmidt dezer dagen samen met wethouder Onderwijs Hans Broekhuizen het nieuwe leercentrum van sc Heerenveen.

Het ‘Playing for Success’ leercentrum is gevestigd in de maatschappelijke loge van sc Heerenveen in het Abe Lenstra stadion. Kinderen van 9 tot 14 jaar krijgen binnenkort naschoolse les in het Abe Lenstra stadion. Het gaat met name om kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken omdat de prestaties op school tegenvallen. De unieke samenwerking, die Playing for Success heet, is bedoeld om kinderen uit te dagen, te stimuleren en te prikkelen tot betere prestaties. Want als leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen. Playing for Success is een landelijk initiatief waarbij steeds meer betaald voetbalorganisaties aansluiten. ‘‘Playing for Success is leren met een WOW-factor”, zegt projectleider Marieke Pol. “De inhaalslag die ze in tien bijeenkomsten van twee tot drie uur maken, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het lesprogramma bestaat uit activiteiten die aan het stadion en het voetbal zijn gerelateerd, die bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling en de computervaardigheden van leerlingen. Denk aan het schrijven van een wedstrijdverslag of het berekenen van toeschouwersaantallen.” Het leercentrum in het Abe Lenstra stadion is het 25ste Playing for Success leercentrum in Nederland. De meeste centra zijn gevestigd in het stadion van een betaald voetbalorganisatie. Het is de ambitie van Playing for Success om leercentra te openen bij alle betaald voetbalclubs in Nederland. Door het Abe Lenstra stadion ter beschikking te stellen en spelers en medewerkers nadrukkelijk bij het programma te betrekken, laat ook sc Heerenveen haar maatschappelijke gezicht zien.