Jeugd geniet van voorleesdagen

WOLVEGA - De jeugdbibliothecaressen van de Openbare Bibliotheek Zuidoost Friesland hebben afgelopen weken maar liefst 13 peterspeelzalen en kinderdagverblijven bezocht om voor te lezen.

Zij namen een koffer vol verrassingen mee. Prentenboek van het jaar was ‘We hebben er een geitje bij’ van Marjet Huiberts. Er werden een aantal dieren tevoorschijn getoverd, die elk een plekje op de kinderboerderij kregen. Daarna lazen zij voor uit het prentenboek. Daarvoor gebruikten zij het Japanse Vertelkastje, waardoor de kinderen allemaal mee konden doen. De peuters riepen enthousiast de namen van de dieren in het verhaal, compleet met de bijbehorende geluiden. Op 11 februari wordt nog voorgezien bij de kinderdagopvang De Kinderkei in Wolvega. Foto: Lenus van der Broek