Tweehonderd leerlingen voor cbs De Roerganger

HEERENVEEN - Het was maandagmorgen feest op de cbs De Roerganger aan de Vogelwijk. Er kwamen  twee nieuwe leerlingen op school.

Olaf en Stijn werden dan ook als echte helden binnengehaald. De beide jongens waren namelijk de 199e en de 200e leerling. En dat was  natuurlijk een feest waard. Om half negen stonden de 198 leerlingen in een rij op het schoolplein. De beide nieuwe leerlingen kwamen met hun ouders, broer en zus naar de school en werden welkom geheten door het onderwijzend personeel. Omdat de beide jongens in de afgelopen dagen jarig waren geweest werd er natuurlijk ook voor hen gezongen. Alle leerlingen gingen daarna weer de klas in en daar stond voor hun een verrassing. Een taartje met daarop het logo "200 leerlingen van De Roerganger". Het is een hele tijd geleden dat de school aan 200 leerlingen tegelijk het onderwijs gaf. In de afgelopen jaren is er weer een stevige groei. Twee jaar geleden werd er al een nieuw lokaal naast de school geplaatst. De groei wordt vooral veroorzaakt doordat het gebied groter wordt maar ook door de positivieve reclame die door de ouders wordt gemaakt. Foto Hielke Weening