Onderhoud landschap door agrariërs van start

HEERENVEEN - Agrarisch Natuurvereniging Elan heeft begin 2016 al ruim 120 contracten met agrariërs in Zuidoost-Friesland afgesloten voor het onderhoud van landschapselementen. Dit is een grote prestatie en voorzitter Wilco de Jong van ELAN is hier dan ook zeer content over: “We zijn als collectieve Agrarische Natuurvereniging trots dat er zoveel animo is voor natuurbeheer in Zuidoost-Friesland."

Melkveehouder Brand had 14 december 2015 de primeur. Hij heeft als eerste een contract met ELAN afgesloten voor meerjarig onderhoud van zijn landschapselementen. “In het verleden hadden we gemeentelijke projecten. Die waren eenmalig. Dat is nu anders. Het contract met ELAN gaat over een periode van 6 jaar. Daarbij kan ik zelf aangeven in welke periode het landschapselement wordt beheerd. Dat past mij prima. Als boer heb ik baat bij goed onderhoud en ook de natuur profiteert daarvan.” Voorzitter Wilco de Jong beaamt dat: “Zuidoost-Friesland heeft een prachtig landschap. De vele houtwallen en singels geven de regio zijn karakteristieke eigenheid. Daar zijn we met zijn allen heel trots op. De agrarische sector wil daar graag haar bijdrage aan leveren.” ELAN heeft nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ELAN via telefoonnummer 0512-383800.