CBS De Wegwijzer ondertekent contract 'de Bibliotheek op school'

WOLVEGA - Op maandagmorgen vond op CBS De Wegwijzer in Wolvega de officiële ondertekening plaats van het driejarig contract ‘de Bibliotheek op school’. Dat werd gedaan door Roelov Kuipers, manager Bibliotheken Zuidoost Fryslân en Anja Oosterhoff, directeur van CBS De Wegwijzer onder toeziend oog van Miranda Hartgers, leesconsulent Bibliotheken Zuidoost Fryslân.

Miranda Hartgers zal de aankomende jaren vanuit de bibliotheek vast contactpersoon zijn voor de leerlingen en leerkrachten van de school. In december hebben alle leerlingen vanaf groep 4 een vragenlijst ingevuld over de bibliotheek, leesboeken, (voor)lezen en mediawijsheid. Ook de leerkrachten doen aan het onderzoek mee. Vanuit deze monitoring, meten is weten, wordt bepaald op welke manier extra leesplezier binnen de school en de thuisomgeving kan worden gestimuleerd. Aan de hand van de analyse gaat de leesconsulent aan de slag met het introduceren van boeken en projecten om het leesplezier te stimuleren. Bij de ondertekening waren alle leerlingen en de schrijvers Tjibbe Veldkamp en Corien Oranje aanwezig. Tjibbe Veldkamp bezocht aansluitend groep 1 t/m 4, Corien Oranje groep 5 t/m 8. Daarnaast stond er een collectie boeken klaar zodat de leerlingen na het schrijversbezoek ook kunnen lezen in een boek naar keuze van de schrijver die op bezoek is geweest. Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept 'de Bibliotheek op school', ook wel afgekort als dBos, is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks 15 minuten 'vrij' lezen in op het rooster. Meer info: www.debibliotheekopschool.nl