Accell geconfronteerd met diefstal in Taiwan

Heerenveen - Heerenveen - Zeer recent is Accell Group gestuit op een ernstig geval van diefstal van geld door één van de medewerkers in Taiwan. Het hoofdkantoor van Accell is gevestigd in Heerenveen. 

Het onderzoek naar de toedracht en de schade is in volle gang. De invloed op de nettowinst van Accell Group wordt geraamd op maximaal € 4 miljoen.

René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: "Een flinke domper, die mede dankzij een voortdurende aanscherping van de interne controles, aan het licht is gekomen. Natuurlijk is dit voor ons een teleurstelling. Voorlopig onderzoek wijst uit dat het een op zichzelf staand incident betreft, dat de operationele winstgevendheid niet beïnvloedt. Tegelijkertijd zet dit aan tot een verdere versterking van het controlesysteem.” Hoewel het onderzoek naar de toedracht en de schade nog in volle gang is, is duidelijk geworden dat de functionaris geld heeft ontvreemd van de bankrekening van het bedrijf. De schade voor Accell Group wordt geschat op maximaal € 4 miljoen en is mede afhankelijk van de mogelijkheden voor terugvordering bij de betrokken medewerker. Het lopende onderzoek maakt duidelijk dat het een op zichzelf staand incident betreft en dat ondanks de voortdurende aanscherping van de interne controles deze het misdrijf niet hebben kunnen voorkomen. Inmiddels is aangifte van de diefstal gedaan bij de autoriteiten en zijn externe partijen betrokken in het onderzoek. De komende maanden zal naast de afronding van het onderzoek in Azië bekeken worden op welke aspecten het stelsel van interne beheersingsmaatregelen aangescherpt of versterkt moet worden.