Wethouder start project Bibliotheek op School

HEERENVEEN - Wethouder Hans Broekhuizen startte woensdag samen met de leerlingenraad het project Bibliotheek op School op basisschool Het Slingertouw in Heerenveen.

Het Slingertouw is al de tiende school in de gemeente Heerenveen die mee doet aan dit project. Binnen het hele werkgebied van de Bibliotheken Mar en Fean doen er nu 26 scholen mee. De Bibliotheek op School is een nieuw landelijk initiatief waarbij openbare bibliotheek en school nauw samenwerken. Jaarlijks doet de school mee met een landelijke monitor waaruit een beeld komt hoe het binnen de school gesteld is met verschillende aspecten rond lezen en mediawijsheid. Ook is er een leesconsulent aan de school verbonden, die het team op het gebied van leesbevordering ondersteunt en zelf ook leesbevorderingsactiviteiten uitvoert. Het draait hierbij om het vergroten van het leesplezier. De leesconsulent, een medewerker van de bibliotheek, komt bijvoorbeeld geregeld in de groepen om leuke nieuwe leesboeken te introduceren aan de kinderen. Er worden boekentips gegeven en met elkaar gepraat over boeken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het mediawijs maken van de leerlingen, ook hier zijn verschillende programma’s voor ontwikkeld.