De Creatieve Mens: Sociaal begaafde kunst

Heerenveen - In de rubriek De Creatieve Mens staan ditmaal Janneke en Siep van der Zee centraal. 

Elkaars tegenpolen. Noordpool en Zuidpool, en een Wereld aan samenwerking en aanvulling daartussen. Janneke van der Zee is openhartig en spraakzaam, Siep van der Zee is beschouwend en zwijgzaam. Samen zijn ze een perfect stel; in het leven en in de kunst. Creativiteit is voor hen een levensbehoefte. “Angst om vast te lopen”, weegt Siep de woorden, “ervoor te waken om in een bepaald stramien te komen. De behoefte bezig te zijn met hoofd en handen.” Eensgezind werken ze aan objecten die vooral de religie en de mens als onderwerp hebben. Daarbij doet Janneke vooral de ruimtelijk beeldende kant, terwijl Siep in woorden een beeltenis tot stand brengt. Zij maakt geen schetsen voor een resultaat, maar zet meteen haar ideeën om in daden. Hij moet de inspiratie eerst omzetten in vluchtige tekeningen of korte beschrijvingen, om vervolgens tot uitwerking te komen. Ook bedenken ze samen een uitbeelding – doet Janneke de uitwerking en beschrijft Siep het poëtisch. Siep: “In toneelrecensies vertel ik nooit waar het stuk over gaat, want dat interesseert me niet. Ik schrijf zo dat mensen het jammer vinden dat ze er niet zijn geweest.” Janneke: “Mijn werkstukken bestaan over het algemeen uit meerdere delen. Ben ik met het eerste deel bezig dan denk ik na over het volgende. Het is een groeiproces, dat niet altijd lukt. Gaan het eerste en tweede goed, maar loop ik vast in het derde deel dan gaat alles kapot en begin ik opnieuw.” Ze gebruikt materialen die thuis voor handen zijn. Tweedehands spullen, die een ander weg doet, geeft Janneke een tweede leven door en in haar werk.  Ze is sociaal hoog begaafd meent Siep: “Ze kan nog niet één telefoonnummer onthouden, maar het lief en leed van talloze mensen weet ze na tien jaar nog steeds en toont daar nog belangstelling voor. Niet dat ze een vlotte babbel heeft, maar elk woord dat ze zegt is welgemeend”. Janneke: “Alles wat ik maak en doe heeft met mensen te maken.” Vanuit Rommelstein, zoals op een bord in de tuin staat geschreven, besturen de twee de PKN bouwsteen Geloof en Creativiteit – waarin kerkleden Bijbelteksten verbeelden om ze beter te kunnen en laten begrijpen. Samen decoreren ze het podium van de kerstnachtdienst in Sportstad. Zij vullen de bijeenkomst voorafgaand aan de stille tocht op 4 mei tekstueel in: “Binnen de vastgestelde tijd van driekwartier proberen we zoveel mogelijk te zeggen. We zijn wel drie maanden bezig met het samenstellen daarvan. Het is een creatief proces.” In het plannen van onderwerpen zijn ze trendsetters, inspireren anderen. “Onze kunst heeft een boodschap”, overweegt Siep. “Het is conceptuele kunst. Wij schilderen niet iets na, maar willen origineel zijn. Met zeggingskracht, het moet meer zijn dan een plaatje. En behalve dat het een boodschap heeft moet het ook mooi zijn.” Maar in de tijd voor Sinterklaas ligt het huis bezaaid met ingevingen voor surprises. Daar is Janneke een kei in. En Siep maakt er gedichten bij in omarmend rijm.     Bent u creatief en wilt u mee in deze rubriek? Of kent u een persoon die daarmee wel in de krant mag? Creatief in de meest brede betekenis: van kunstschilder tot bakker en van bloemschikker tot muzikant, van timmerman tot architect en van praatjesmaker tot plaatjesmaker. Geef naam en adres door via info@jurjenkvanderhoek.nl   Tekst & foto: Jurjen K. van der Hoek