Heerenveen start nieuw online discussieplatform Argu

HEERENVEEN -  De gemeente Heerenveen start deze week met een online discussieplatform: Argu.co/heerenveen.

Via dit platform kunnen inwoners online met de gemeente en met elkaar ideeën delen en argumenten uitwisselen. Heerenveen gaat Argu inzetten om met inwoners in gesprek te gaan over vraagstukken die in de gemeente spelen.  Meedenken en argumenten aanleveren “Niet iedereen wil of kan zich voor langere tijd vastleggen om mee te praten over wat hij of zij belangrijk vindt, of het nu gaat om parkeren of over een asielzoekerscentrum. Maar er zijn zeker inwoners die er een mening over hebben of een idee om een vraagstuk op te lossen. Die kunnen zij nu met elkaar en met ons delen,” zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan. “Het mooie van Argu is dat inwoners online, vanuit huis, kunnen meepraten. Er zijn wel meer fora, maar onze verwachting is dat Argu een betere inhoudelijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de discussie en zo kan bijdragen aan betere oplossingen.”  Hoe werkt het? Discussies op Argu beginnen met een vraagstuk. Bij een vraagstuk kunnen mensen eigen ideeën indienen. Onder een idee worden argumenten vóór en tegen geplaatst. Zo wordt snel duidelijk wat het vraagstuk is, welke mogelijke oplossingen er zijn en welke voor- en nadelen daarbij horen. Bezoekers van het forum kunnen niet alleen reageren, maar ook direct stemmen op de geplaatste ideeën en argumenten. Ook raadsleden kunnen zich in discussies mengen en hun mening geven. Maar op Argu kunnen inwoners ook zélf online ideeën aandragen aan de gemeente. Vraagstukken De eerste vraagstukken gaan over het azc. Tijdens de informatieavond over de komst van het asielzoekerscentrum naar Heerenveen, op 24 november 2015, kwamen er vragen van aanwezigen hoe zij ideeën konden inbrengen rondom de komst van een azc. Er is inmiddels een klankbordgroep actief die de komende tijd allerlei zaken oppakt. Naast de leden van deze klankbordgroep kunnen alle inwoners van Heerenveen meepraten over de inrichting van het azc en de omgeving via argu.co/heerenveen.