Zo was Heerenveen: Gezicht op Heerenveen 1966

HEERENVEEN -  In 2012 stuurde de heer J. Koopman de Werkgroep Oud-Heerenveen een getekende skyline van Heerenveen, gemaakt in 1966 en waargenomen door een raam van het ziekenhuis aan de Thialfweg.

Geheel links zien we prominent de watertoren, gebouwd in 1914 aan het Gemeenteplein naar het ontwerp van architect Roelof Kuipers uit Gorredijk. Na buiten gebruikstelling verkoopt het WaterleidingbedrijfFriesland in 1974 de 42 meter hoge toren aan de gemeente Heerenveen. Na slepende en slopende procedures krijgt sloop de voorkeur van de raad met slechts één stem meerderheid. Het kost nog flink veel moeite om het gebouw te onttakelen. Op 1 oktober 1980 is de watertoren onthoofd. Vlak naast de watertoren is het spitse torentje van het postkantoor te zien. Tijdens de uitvoering van het plan van rijksbouwmeester C.H. Peterswordt nog een toren bij het gebouw geplaatst voor het invoeren van de bovengrondse telegraaf-en telefoonlijnen. Het postkantoor wordt in gebruik genomen op 1 mei 1914. Het markante gebouw heeft samen met het belastingkantoor, Oenemastate, R.K.-kerkje, watertoren en bewaarschool het aanzien van het plein bepaald.In 1968 is het ruimtegebrek op het plein zo nijpend geworden dat wordt besloten hetpostkantoor te slopen. Op 15 december 1974 sneuvelt het torentje. Centraal op de tekening zien we de ‘trots’ van Johannes Sytses Crack (ca. 1600 - 1652): het in 1648 gebouwde grietmanshuis ‘Crackstate’, met een toren welke naar alle windrichtingen - aangegeven door de windvaan - het vrije uitzicht heeft om de familiebezittingen te kunnen overzien. Naast Crackstate  zijn de kantige contouren van de katholieke Heilige Geest kerk te zien. Deze kerk is in 1932 tot stand gekomen. Sindsdien wordt de skyline van Heerenveen meebepaald door een 56 meter hoge toren boven de westkant en een kleinere toren boven de oostkant van de kerk. Helemaal rechts is een deel van de molen ‘Welgelegen’ aan de Tjepkemastraat te zien. Meer over deze tekening is te vinden op http://werkgroepoudheerenveen.nl/gezicht-op-heerenveen-1966